Organi kluba - Twirling klub Zagorje ob Savi

Twirling klub Zagorje ob Savi
Pojdi na vsebino

ČLANI ODBOROV TWIRLING KLBA ZAGORJE OB SAVI

ZA MANDATNO OBDOBJE 2019-2022

Izvršni odbor:
Predsednik: Franci Oven
Tajnik: Grega Kerin
Blagajnik: Klavdija Lekše

Nadzorni odbor:
Marja Lukmar Ule
Albin Ravnikar
Kristina Kovačič

Častno razsodišče:
Mojca Kukovica
Branka Ravnikar
Tanja Jeretina

Čolnišče 16
1410 Zagorje ob Savi
Slovenija
+386 40 794 875
info@twirling-zagorje.si
The Artisans WAY
Twirling klub Zagorje ob Savi
Nazaj na vsebino